– Stort behov for flere asylmottak

0Shares

Bakgrunnen for behovet er den store tilstrømningen av asylsøkere til Norge. Forrige uke, uke 30, kom det 304 asylsøkere, hvorav 30 oppgav å være enslige mindreårige under 18 år.

28. juli var det kommet over 6 200 asylsøkere til Norge. Tilsvarende tall for første halvår i 2007 var 2 700.

Så langt i år har UDI fått etablert 4000 nye mottaksplasser.