Flere innvandrere blir rusmisbrukere

Tall fra uteseksjonen i Rusmiddeletaten viste at 49 prosent av dem under 25 år på Plata i 2007 hadde minoritetsbakgrunn.

Bjørnar Traverso i oppsøkende tjeneste i Rusmiddeletaten i Oslo, sier til Dagbladet at miljøet har forandret seg.