Etterlyser svar om dødsstraff

0Shares

– Det blir helt feil at Islamsk Råd bare sitter og venter på «dommen» fra det europeiske rådet for fatwa i en så viktig sak. Når de ikke tar klar avstand fra dødsstraff for homofili, viser Islamsk Råd holdninger som er i strid med grunnleggende demokratiske og humanistiske verdier, sier Sara Azmeh Rasmussen til Dagsavisen. Hun er den eneste åpne lesbiske i Norge med muslimsk bakgrunn.

I slutten av november i fjor ba Islamsk Råd Norge det europeiske rådet for fatwa om hjelp til å avgjøre hvilke holdninger norske muslimer skal ha til homofile. Radet behandler prinsipielle spørsmål for muslimer i Europa.

– Det er veldig viktig at vi har det europeiske rådet for fatwa med oss i så vanskelige saker. Jeg er ikke for dødsstraff, men det finnes tekster i islam som enkelte tolker og forstår på forskjellige måter, så derfor trenger vi autoritetens beslutning for å ta et klart standpunkt, sier leder i Islamsk Råd  Senaid Kobilica .

At ikke Islamsk Råd tar avstand fra dødsstraff for homofile sender ut et alvorlig signal til hele det muslimske miljøet, Rasmussen og Kaltham Alexander Lie til Dagsavisen.