Oslo katolske bispedømme dømt

0Shares

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforholdet til Oslo katolske bispedømme. Loven hjemler ingen unntak for religiøse samfunn og er preseptorisk, skriver Oslo Tingrett.

– Stillingsvernet setter først og fremst krav til forsvarlig saksbehandling og saklighet og er lovfestet i et demokratisk samfunn, finner retten at dette er noe som kirken rimeligvis må forholde seg til og dermed ikke kommer i strid med retten til religionsfrihet i lov, heter det i følge dommen.

Den 27. februar 2000 ble presten av den katolske biskopen i Oslo utnevnt til sogneprest for St. Torfinns menighet på Hamar. Han ble kalt tilbake til Polen fra sin stilling på Hamar med virkning fra juli 2007.

Oslo katolske bispedømmet hadde la til grunn at han hadde fratrådt som sogneprest for St. Torfinn menighet som en konsekvens av tilbakekallingen til Polen. Samtidig ble det varslet om at han måtte flytte ut av presteboligen og at lønnsutbetalingen ville opphøre.

Presten reiste sak og mente bispedømmets oppsigelse av tilsettingsforholdet er urettmessig og ugyldig og krevde erstatning.

Prest vant oppsigelsessaken, og Oslo Katolske Bispedømme er dømt til å betale den polske presten 30 000 kr for usaklig oppsigelse i tillegg til saksomkostningene.