Reagerer på Gjems-Onstad utdeling til nazister

0Shares

Oslo-kvinnen Clara Weltzin døde i fjor, og etterlot seg ingen livsarvinger. I et testamente krever hun at leiligheten hennes i Vallegaten på St. Hanshaugen i Oslo skal selges til norskfødt, født av norske foreldre, og at nettobeløpet skal gå til personer som arbeider mot fremmedinnvandring til Norge.

Erik Gjems-Onstad foreslo at en kvart million kroner av arvebeløpet etter Weltzin skal gå til Ole Nicolai Kvisler, som er dømt for det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen. Her kan du se hele listen.

Lederen for Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) Akhenaton de Leon mener det kan være ulovlig å testamentere til høyreekstreme grupper.

– Gjems-Onstad har faktisk oppfordret til vold ved å belønne slike handlinger. Det blir interessant å se på hvordan riksadvokaten behandler denne situasjonen, for slike formaliserte oppfordringer burde etter min mening rammes av loven, sier de Leon til TV 2 Nyhetskanalen.

– Ta fra ham krigskorset
SOS Rasisme sendte fredag et brev til Kongen, der organisasjonen krever at Erik Gjems-Onstad fratas Krigskorset han mottok etter 2. verdenskrig.

 -Hvordan kan da en mann som er dekorert for sin innsats mot nazismen i årene 1940 til 1945, beskjeftige seg med å etterkomme ønskene til mennesker som fremdeles forfekter slike holdninger? spør organisasjonen i brevet.

– Vi oppfordrer til dette først og fremst av respekt for Benjamin Hermansen og hans etterlatte. Men vi oppfordrer også til det av respekt for alle de andre som mottok utmerkelser etter 2. verdenskrig, som gjorde sin innsats for å forsvare Norge mot nazismen og dens menneskehat. Vi tror ikke disse setter pris på å stå skulder ved skulder med denne mannen, heter det i brevet.

Her kan du lese hele brevet.