Hva vet vi om kinesere i Norge?

0Shares

Det bor 5000 innvandrerne fra Kina, og denne gruppen er Norges 24. største innvandrergruppe.

Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå sett på hva som kjennetegner innvandrere med kinesisk bakgrunn i Norge.

– Av de 5000 som er her, er under 2000 kommet for å ta utdanning, og 500 er flyktninger, fra ulike perioder. Rundt 400 jobber som spesialister. Nesten halvparten av alle med kinesisk bakgrunn har bodd i Norge i mindre enn fem år, sier Østby til Forskning.no

Han forklarer at flyttemønsteret mellom Norge og Kina er ganske annerledes enn flyttemønsteret mellom Norge og andre asiatiske land. Sammenliknet med andre innvandrergrupper reiser mange av kineserne hjem igjen.

– Det var flere kinesiske statsborgere som flyttet fra Norge til Kina enn det var tilbakeflyttere til noe annet land i Asia, Afrika eller Latin-Amerika, påpeker Østby.

Fordi innvandrerne fra Kina har så mange ulike livsgrunnlag, har de et forholdsvis spredt bosettingsmønster i forhold til mange andre innvandrergrupper.

– Hver tredje innvandrer fra Kina bor i Oslo. Dette er en mindre andel enn blant mange andre innvandrergrupper fra Asia og Afrika, men en større andel enn blant innvandrere fra europeiske land.

– I forhold til andre innvandrere fra Asia og Afrika, bor det relativt mange fra Kina i Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland, forteller Østby.

Selv om det bare er 5000 kinesiske innvandrere, har mange nordmenn tilknytning til Kina. Blant annet er det 2500 adopterte fra Kina i Norge.