Rekordmange innvandrere ble norske

0Shares

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fra 1977 og frem til 2007 har i alt 203 000 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap, og over 140 000 (69 prosent) av disse var personer med tidligere ikke-europeisk statsborgerskap.

Irakiske og somaliske statsborgere var var de største enkeltgrupper som fikk innvilget norsk statsborgerskap. Dette skyldes at mange irakere og somaliere de tre siste årene har oppnådd sju års botid i Norge, og dermed har kunnet søke om norsk statsborgerskap.