– Skammelig

0Shares

– Det er åpenbart at det er innenrikspolitiske hensyn, og ikke hensynet til mennesker på flukt, som har fått regjeringen til å fremme disse tiltakene, sier Rasmusson til nrk.no.

PRESS skuffet
Ifølge nrk.no er også Kirsten Kvalø, som er leder i PRESS, skuffet.
– Gjennom barnekonvensjonens artikkel 22 har Norge forpliktet seg til å beskytte barn på flukt. Den sikrer også flyktningbarns rett til å være med familien sin. Regjeringen hever likevel antall år en må ha jobbet eller utdannet seg i Norge for å bli gjenforent, til fire år, sier Kvalø til nrk.no. Hun legger også til at det blir vanskeligere å få familiegjenforening, og at de risikerer å bli kastet ut av landet den dagen de fyller 18.

-Dobbeltmoral
– Alle punktene i forslaget er inspirert av et tankesett og menneskesyn som i bestefall er inhuman og i verste fall reakasjonær og hører til en koloni-tradisjon der mennesker blir rangert ut i fra om de er er fra vesten (EØS) og siviliserte eller om er de fra sør og usivilserte, sier SV-politiker, Reza Rezaee som reagerer kraftig på ustpillene.

-Punktene er preget av dobbeltmoral også. Et setd sies det at alle skal få
individuell behadling og på andre steder dømmes og staffes asylsøkere kollektivt, legger Rezaee til.