KNOWING THE BELOVED OF GOD

0Shares

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Muslimsk Studentsamfunn i samarbeid med LNU ønsker å invitere deg og dine til vårt årlige iftar-seminar, i år med temaet:

‘KNOWING THE BELOVED OF GOD’ med foredragsholder Shaykh Faraz Rabbani.
Shaykh Rabbani kommer til å ta for seg noen tekster fra Imam Al-Ghazalis Ihya.
– Knowing the Beloved of God: Ghazali’s Book on the Prophetic Character Explained.

Veibeskrivelse: http://www.uio.no/english/map/gaustadblindernnr.html   
Kollektiv transport: Linje 3 og 5 går til Blindern T-banestasjon.

Program Insha’Allah:
14:00-14:05 Tilawa
14:05-14:10 MSS Introduction
14:15-15:05 Session 1
15:05-15:30 Break with Salat-al-Zuhr
15:30-16:30 Session 2
16.45-17:30 Session 3
17:30-18:00 Break with Salat-al-Asr
18:00-19:00 Question & Answer Session
19:30-20:30 Salat-al maghrib and iftar

Kort biografi av Shaykh Faraz:
‘Shaykh Faraz Rabbani har tidligere vært en aktiv lærer på SunniPath.com. Han er for tiden lærer ved SeekersGuidance.com og ved Razi Institute. Han er født i Karachi, Pakistan, og oppvokst og nå bosatt i Canada. Shaykh Faraz gjennomførte sin Bachelor i Economics & Commerce fra Universitetet i Toronto i 1997. Samtidig som han tok sine studier, engasjerte han seg aktivt i islamske studiesirkler. Etter studiene reiste han rundt med sin familie til Damascus, Amman, og til Karachi for å øke sin kunnskap om Islam. I løpet av en tiårs periode studerte han islamsk vitenskap, lærte seg bl.a. arabisk, Aqida, Mantiq, Hanafi Fiqh, Shafi’i Fiqh, Usul al-Fiqh og Hadith.
Han har studert under mange lærde, bl.a. Shaykh Adib Kallas, Shaykh Hassan al-Hindi, Shaykh Muhammad Jumuah, Shaykh Akram Abd al-Wahhab, Shaykh Nuh Keller, og Mufti Mahmud Ashraf Usmani. Shaykh Rabbani har senere publisert to bøker. Hans islamske studier har ført han til mange land.

—————————————————————————————————
SeekersGuidance har også noen gratis Ramadan kurs for tiden:
Registration Open – and FREE Course.

Registration for our full lineup of Ramadan and Fall Courses is now open, Alhamdulillah. Take our FREE course: Fasting Explained – The Virtues & Fiqh of Fasting with Shaykh Faraz Rabbani. For full course listing, please see: course list
http://seekersguidance.com/site/courses.html