Urbane innvandrergutter sliter

0Shares

En stor nasjonal undersøkelse viser at dobbelt så mange innvandrergutter som etnisk norske av samme kjønn sliter med symptomer på depresjon, skriver Stavanger Aftenblad. Tallene er hentet fra Senter for Atferdsforsknings landsdekkende skolemiljøundersøkelse. I alt har 3431 elever i alderen 13 til 15 år deltatt i undersøkelsen. 216 av elevene oppgir at de kommer fra et annet land enn Norge.

Sterkere etniske nettverk i byene

Funnene viser at det er innvandrerguttene i byene som sliter mest. Ifølge Hildegunn Fandrem, universitetslektor ved senteret, kan faktorer som blant annet sterkere nettverk fra samme kultur i byene føre til at guttene faller mellom to stoler. Særlig i ungdomsårene, når venner er såpass viktige, kan dette ha negative konsekvenser for innvandrerungommene.

 – I en by kan man bli identifisert med en viss gruppe og ikke tatt for den du selv ønsker å være. Kulturell identitet blir sterkere og ungdommene blir mer fremmedgjort i forhold til de norske miljøene man gjerne ønsker å forholde seg til, sier hun til aftenbladet.no.

Foreldregenerasjonen bør vise mer toleranse

Avisen intervjuet også tre unge gutter med flerkulturell bakgrunn. Samtlige sier seg enige i at foreldrenes intergreringsvilje påvirker og er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

18 år gamle Yooyued Martin Chatchai påpeker overfor aftenbladet.no at innvandrergutter ofte slites mellom foreldrenes ønske om at de skal leve og bringe videre opprinnelseskulturen, og ønsket om å gli inn i et norsk ungdomsmiljø.

– Foreldrene har mye av skylden. For oss er det ekstra vanskelig i byene, hvor man lettere kan oppsøke folk med samme kulturelle bakgrunn. Bor familien på mindre steder så må man forholde seg til omgivelsene, ellers får det store konsekvenser, konkluderer han.