Gir mer til asyl og integrering

0Shares

I skrivende stund fremlegger finansminister Kristin Halvorsen statsbudsjettet for 2009 foran plenum på Stortinget. Ifølge VG så vil instanser som jobber innenfor asyl- og integreringsspørsmål få en kraftig økning i bevilgningene. Til sammen skal kommunene få 125 millioner kroner mer til integrering og bosetting av personer som har oppholdstillatelse.

Regjeringen håper på en mer effektiv behandling av utlendingssaker ved å gi mer penger til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) og foreslår å bevilge 300 millioner kroner mer til disse to i neste års statsbudsjett. Et tilleggsbeløp på 513,1 millioner skal øremerkes tiltak for midreårige enslige asylsøkere, skriver også VG.

Utrop følger saken videre og kommer med mer informasjon under budsjettbehandlingen.