OXLO – prisen 2008 til Minhaj Konfliktråd

0Shares

“Minhaj Konfliktråd har et bredt spekter av tilbud som er rettet både mot voksne, barn og unge. De har fokus på forbyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling. De har samarbeid med offentlige instanser som skoler og politi, og er en ressurs med kompetanse på minoritetsspørsmål. Gjennom sin virksomhet er Minhaj konfliktråd også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet”, heter det i følge juryen.

Prisen på 50 000 kr og blir overrekt av ordfører Fabian Stang 17.november kl.15 på Rådhuset, Festgalleriet.