Ernæringsprisen 2008 til innvandrer-organisasjoner

0Shares

Organisasjonene får prisen fordi de har bidratt spesielt til å fremme et sunt kosthold blant personer med innvandrerbakgrunn.

– Det er viktig å legge til rette for tiltak som bidrar til å bedre kostholdet til enkelte grupper av innvandrere som har et dårligere kosthold og større ernæringsrelaterte helseproblemer enn ellers i befolkningen, sa Shaista Ayub under utdelingen i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

Hun har ledet komiteen på fire som har jobbet med å finne en verdig vinner til Ernæringsprisen, og er medlem i Nasjonalt råd for ernæring.

Assisterende leder i NTHOs Oslo avdelingen, Nirujah Sivarajah, var sammen med Rajah Sivaperuman tilstede for å ta imot prisen som de fikk vite om for et par uker siden.

– Det er en ære for oss å få denne prisen fordi vi ser at noen legger merke til vårt arbeid, sier Sivarajah til Utrop.

Jobber for å heve helsetilstand

NTHO ble stiftet i 2003 og har siden utviklet seg til en organisasjon med over 2500 medlemmer i mange land, deriblant Norge, Danmark, Sverige og Sri Lanka.

NTHOs målgruppen har til nå vært norsk-tamiler, men Sivarajah sier at alle er velkomne og viser til etnisk norske medlemmer.

– Vi jobber mye med å fremme og heve helsetilstanden blant tamiler i Norge og forebygge arbeidet rettet mot livsstilsykdommer, fortsetter hun.

NTHO drar nytte av sine frivillige som alle jobber og har helserelaterte kvalifikasjoner.

NTHO har planer om å utvide sin virksomhet til også omfatte en annen stor innvandrergruppe, personer med pakistansk bakgrunn og andre minoriteter i Norge, men Sivarajah forteller til Utrop at det dessverre ikke strekker seg til økonomisk.

– Derfor er denne prisen viktig for oss. Den kan øke oppmerksomhet rundt vårt arbeid, sier hun.

– Dekker et hull i helsevesenet

For å ta imot prisen for Helseforum for kvinner var lederen Zeynep Karagøz tilstede sammen Azra Feraget, som er sykepleier.

Helsedirektoratet begrunnet sitt valg av forumet med blant annet å si at med bevisstgjøring og kostholdsveiledning inspirerer de kvinner til holdningsendringer og atferdsendringer.

Azra Feraget og Zaynep Karagøz i Helseforum for kvinner er glad for prisen og vil bruke den til å utvikle mer informasjon om kosthold. Foto: Victoria Uwonkunda

Begge kvinnene er med og veileder kvinner med minoritetsbakgrunn om riktig trening og sunt kosthold.

– Det er fantastisk å vinne, og denne prisen betyr mye for oss, sier Karagøz, mens Feraget legger til at prisen inspirerer og motiverer dem til å jobbe enda mer.

Helseforum for kvinner henvender seg til alle kvinner uavhengig av kulturell eller religiøs bakgrunn. De fleste deltagere kommer fra Asia og Afrika. De kommer enten på eget initiativ, eller etter å ha blitt henvist dit gjennom samarbeidende institusjoner.

– Vi lærer kvinnene om at riktig kosthold og trening kan forebygge helseproblemer, og vi føler som vi dekker et hull i helsevesenets tilbud, sier Karagøz.

Helseforum for kvinner har opplevd stor pågang den siste tiden og skal fra januar flytte til større lokaler for å romme alle deltagere.