Romerikes Blad frikjent av PFU

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Det var organisasjonen SOS-Rasisme som stevnet RB med det de mente var rasistiske bemerkninger i sin ukentlige humorspalte. «Vorspiel: hvori opptatt rått & brutalt».

SOS Rasisme klaget inn RB for brudd på Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 4.3 «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.».

SOS Rasisme klaget Lillestrøm-avisa etter at følgende stod å lese i avisen den 23 august:

«Ukas gåte: Hvor på gamle Ahus bør det bli asylmottak?
Svar: På psykiatrisk, der er dem jo vant til å håndtere gærninger.»

«Brev fra leseren: Hiv ham ut. Ser atte utlendinger med hiv automatisk blir hivi ut av landet. Kanskje en idé å lura på mullaen ei nigeriahore eller to. Hilsen Weekend-Willy, Vormsund.» (Weekend-Willy er et ukentlig innslag; sekr. Anm.)

Avisen mente det ikke var opp til organisasjonen til å definere hva som er rasisme, og mener å ha bragt humor på sine sider.

Utvalget syntes denne saken dreide seg om smak og hvordan mottakeren oppfatter innholdet.

– Det er problemet at man ikke vet hvordan mottakeren oppfatter humoren, sa konstituert sjefredaktør Hilde Haugsgjerd fra Aftenposten, til journalisten.no

Hun gjorde det klart at det ikke var opp til utvalget til å vurdere hvor vellykket humor er. Dette var noe hun fikk samtykke fra de øvrige medlemmene i utvalget.

Samtidig gjorde flere av utvalgets medlemmer det klart at dette er å anse som dårlig smak og humor og befinner seg i grenseland av hva som burde være tillatt.

Redaktør John Olav Egeland, som også er medlem i PFU, ville ha inn i konklusjonen at humoren er på kanten.

– At de har beveget seg inn på det usmakelige er absolutt klart. Det må vi kunne formulere. At de er på grensen er helt klart. Dette er mye verre enn vi ser i de fleste sammenhenger.

Etter å ha drøftet om utvalget skal vurdere hva som er god smak eller ikke, konkluderte PFU med at selv om dette kan oppfattes som på kanten, er innslagene ikke brudd på VVP og derfor heller ikke brudd på god presseskikk.

SOS Rasisme sier seg ikke enige med PFUs konklusjoner, skriver organisasjonen i en pressemelding. SOS Rasisme sier videre at PFU ikke tar på alvor konsekvensene av å akseptere slike utspill.

– Alle mennesker skal ha et effektivt rettsvern mot rasistisk trakassering og diskriminering, sier leder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen i pressemeldingen.

 Thorbjørnsen lurer på om noen hadde ledd av vitsene i RB dersom de nedsettende betegnelsene på innvandrere var byttet ut med jøde eller sigøyner og sagt at de var fra ei tysk avis på 1930-tallet.

SOS Rasisme mener PFU har sviktet sin oppgave og oppfordrer utvalget til å ta opp saken til en ny vurdering, slik at RBs lesere slipper å lese om slikt i fremtiden.