Sykehustolker skal gi trygghet

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

– Alle som har meldt sin interesse har blitt og skal bli testet for å se om de har gode nok kunnskaper i norsk og i sitt eget morsmål, sier seksjonsleder ved den nylig dannede mangfoldseksjonen ved Ullevål, Anita Walsøe til Utrop.

Allerede er 44 ansatte testet i sine morsmål og norsk og 31 står for tur førstkommende fredag. I alt skal det utføres tester i 26 språk. Tolkeprosjektet til sykehuset er et samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Walsøe forteller at mange som meldte seg på, men enkelte trakk seg før testingen begynte forrige torsdag.

I tillegg til å ha språkkunnskaper forventes søkerne også å ha relevant helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kunnskap, melder Walsøe.

Ullevål universitetssykehus utdanner egne tolker for å takle utfordringene et flerkulturelt samfunn møter daglig. Foto: Wikimedia Commons.

Sykehuset og deltagerne får ikke resultatene fra testene før en uke etter at testen er avlagt, men Walsøe sier tilbakemeldingen viser at søkerne er veldig fornøyde med opplegget, og syntes det gikk bra.

Få tolker en risiko

– Det er alt for få kvalifiserte tolker som kan formidle riktig informasjon i alvorlige og vanskelige situasjoner, slik at riktig diagnose stilles raskt nok. Derfor trenger vi å styrke vår tolketjenesten, sier Walsøe.

Sykehuset håper å få til et samarbeid med Høgskolen i Oslo (HiO), som har en egen tolkeutdannelse, og Oslo kommune, i tillegg til IMDi.

– Vi kunne tenke oss å ha en felles tolkeutdannelse for helsepersonellet, kanskje en intensiv tolkeutdanning på 15-30 studiepoeng etter endt sykepleierutdanning for å sikre at helsepersonellet behersker språkene godt nok, sier Walsøe.

Walsøe sier Ullevål sykehus er for tiden på tankestadiet, men planlegger å ha et møte med HiO etter jul.

Samarbeid med europeiske sykehus

I tillegg til tolkeutdannelse låner sykehuset en idé fra et sykehus i Danmark og holder på å utdanne egne kulturveiledere som med sin kultur- og sykdomforståelse kan bistå andre ansatte med å forstå kulturforskjeller.

– Våre flerkulturelle ansatte er en kjempekompetanse for oss, sier hun.

Ullevål deltar i EU-prosjektet «Migrants friendly hospital» (et innvandrervennlig sykehus) sammen med 11 andre sykehus i Europa.