EU: En av ti er arbeidsinnvandrere

0Shares

Arbeidsstyrken i EU-landene blir stadig mer flernasjonal, ifølge rapporten “Who Goes? Who Stays?”, laget av Eurofound. Etatens fulle navn er The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions og har som oppgave å kartlegge bo- og arbeidsforhold rundt om på kontinentet.

Rapporten viser at det er vanligere for folk fra land utenfor EU å komme for å jobbe enn motsatt. Mer enn tre firedeler av samtlige arbeidsinnvandrere i EU er født i et land utenfor unionen. To prosent av de registrerte arbeidstagerne i EU har bakgrunn fra et annet EU-land.


Schengens ytterste utpost (som her i den slovensk-kroatiske grensen) er inngangsporten for håpefulle migranter på vei til en bedre økonomisk fremtid innenfor EU (foto: Claudio Castello).

Nordboere og franskmenn mest mobile

Innad i EU er det også store forskjeller når det gjelder jobbrelatert mobilitet. Størst regional og transnasjonal mobilitet finner vi blant svensker, dansker, finner, briter og franskmenn. Blant svensker har 45 prosent av borgere fra 15 år og oppover flyttet til en annen landsdel eller et annet land for å ta eller finne arbeid. 40 prosent av finnene og danskene har gjort det samme, og tallet for franskmenn er på 32 prosent. Til sammenligning har mindre enn 10 prosent av italienerne i samme aldersgruppe flyttet til ut av sin hjemregion for å jobbe et annet sted, enten i sitt eget eller et annet land.

Klikk her for å lese hele rapporten!