Sterk økning av ikke-vestlige i kommunestyrene

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Siden utenlandske statsborgere fikk stemmerett ved kommunevalg i 1983, har antallet personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn mer enn firedoblet seg. Ved siste kommunevalget hadde 180 000 personer med ikke-vestlig bakgrunn stemmerett ved valget. viser tall fra en ny rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Sammenlignet med den øvrige befolkningen er valgdeltagelse blant ikke-vestlige innvandrere fremdeles lav. Mens valgdeltagelsen i hele befolkningen lå på 62 prosent, var det kun 37 prosent av norske statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn som stemte, og 28 prosent av ikke-vestlige utenlandske statsborgere som brukte stemmeretten sin i 2007.

1000 kandidater

Totalt sett utgjorde ikke-vestlige innvandreres stemmer kun tre prosent av alle avgitte stemmer, selv om gruppen utgjorde fem prosent av de stemmeberettigede.

I rapporten kommer det fram at ikke-vestlige innvandrere stemmer på venstresiden i mye større grad enn resten av befolkningen, og har flest representanter fra venstresiden. Ved forrige kommunevalg (2007) fikk partiene Ap, SV, RV hele sju av ti stemmer avgitt av innvandrere. 

I  alt stod det mer enn 1000 kandidater med ikke-vestlig bakgrunn på disse partienes lister, noe som tilsvarer 1,6 prosent av alle listekandidatene. Seks av ti kandidater stod på Aps, SVs og RVs lister.

Hele 77 prosent av representantene med ikke-vestlig bakgrunn som ble valgt inn stod på Ap, SV eller RVs lister, mens den samlede andelen representanter for disse partiene var 36 prosent.

17 prosent i Oslo

Kommunestyrerepresentanter med ikke-vestlig bakgrunn økte kraftig fra kommunevalget i 2003. I 2003 ble 92 kandidater valgt inn, mens tallet i 2007 var 140. Det var store kommuner som Oslo, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø som fikk størst andel innvandrerrepresentanter.

Etter valget utgjorde bystyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn 17 prosent i Oslo bystyre.

Innvandrerkvinner er bedre representert i lokaldemokratiet både blant listekandidater og innvalgte representanter, med 46 prosent av de innvalgte mot 38 prosent blant alle representanter på landsbasis.