– Umenneskelig å kaste ut MUF-erne

0Shares

“MUF’erne (personer med Midlertidig arbeidstillatelse Uten Familiegjenforening) er en gruppe kurdere som har bodd i Norge siden 1999. Som en konsekvens av uenigheten rundt asylpolitikken i Norge har MUF’erne endt opp som kasteballer i det politiske systemet.

– MUF-erne har oppholdt seg i Norge i snart 10 år. De har etablert seg, fått jobb, bolig og familie. Det er absurd om de plutselig skal bli kastet ut av landet på grunn av en gammel prinsippsak. Her må regjeringen sette menneskelige hensyn først, mener talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Per i dag er majoriteten av MUF’erne i arbeid, og mange har knyttet nære bånd til samfunnet rundt seg.

– Utlendingsnemnda bedriver hensynsløst prinsipprytteri når mennesker med etablerte hjem og jobber skal kastes ut av landet etter å ha bodd her i snart ti år. Miljøpartiet De Grønne ber regjeringen gripe inn og sikre MUF-erne fortsatt opphold i Norge, mener han.