-Diskriminerende loveforslag

0Shares

Tre statsråder presenterte i følge Aftenposten regjeringens tiltaksplan mot tvangsekteskap torsdag: Barne- og familieminister Laila Dåvøy (Kr.F.), justisminister Odd Einar Dørum (V) og kommunalminister Erna Solberg (H). Sterkere kontroll og tydeligere lovverk skal bidra til å redusere antall tvangsekteskap, sammen med økt informasjon, opplæring av ansatte i hjelpeapparatet og krisehjelp til unge mennesker som bryter med sin familie for å unngå tvangsekteskap.

– Jeg synes mange av tiltakene mot tvangsekteskap er bra, men reagerer på at regjeringen vil stille strengere krav til underhold ved familiegjenforening når ektefellene er under 23 år. Dette vil ikke bare ramme dem som utsettes for tvangsekteskap, men alle andre. Utgangspunktet er mistenkeliggjøring, sier Salimi, som leder MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.

Salimi mener dette innebærer forskjellsbehandling av nordmenn og minoriteter.

– Myndighetsalder i Norge er 18 år, så hvorfor skal man forskjellsbehandle etniske minoriteter og etniske nordmenn, spør Salimi, ifølge P4.

Hun synes likevel flere av tiltakene mot tvangsekteskap er bra.

– Jeg synes også det er veldig positivt at det skal tas ut offentlig påtale i saker om tvangsekteskap. Da blir det det offentliges ansvar og ikke de involverte partene, sier hun.