Utdanner flest ingeniører

0Shares

Det er NTNU som årlig utdanner flest dr.ingeniører, men av høgskolene i Norge er det høgskolen i Porsgrunn som ligger på utdanningstoppen for dr.ingeniører. Skolen kan også skilte med doktorgradsstudenter fra Kina, Tyskland og Sri Lanka.

Siden HiT startet med sitt doktorgradsstudium innen teknologiske fag i 1990. Siden da har det blitt utdannet 22 dr. ingeniører ved høgskolen.

Per i dag er det rundt 23 stipendiater som holder på med dr.ingeniør-utdannelsen, og med disse tallene seirer Høgskolen i Telemark over de andre høgskolene i Norge som utdanner dr.ingeniører.