Færre søker asyl i Norge

0Shares
Utviklingen fra januar der Irak for første gang på ett år ikke
lenger var største nasjonalitet, ble forsterket i februar. Mens antall
irakiske søknader gikk ned fra 201 i januar til 133 i februar, og
nærmer seg tredelen av hva det lå på i høst, steg antall afghanske
søknader fra 228 til 240, i følge tall fra UDI.
 
For de som oppga å være enslige mindreårige asylsøkere, gikk
tallet også ned fra januar (175) til februar (159). 94 av søkerne i
februar var fra Afghanistan som så langt i år utgjør 59 prosent av
denne gruppen.
 
Også i fjor var Afghanistan største nasjonalitet blant søkerne som oppga å være under 18 år og ikke ha en omsorgsperson.
 

Asylsøkere februar 2009, fem største nasjonaliteter.
(Januartall i parentes).
 

Afghanistan

240 (228)

Eritrea

135 (153)

Irak

133 (201)

Somalia

126 (145)

Statsløs

71 (92)