Nødvendig med økt innvandring

0Shares

– Språk er en flaskehals for mange, og NHO har derfor engasjert seg for å få en bedre norskopplæring. Ønsket er at myndighetene følger opp med en bedre refusjonsordning slik at det blir lettere å kombinere norsk med arbeid, sier NHO i en pressemelding.

I pressemeldingen sier NHO at det er feilaktig fokusering på høyere ledighet blant ikke-vestlig innvandrere. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 90 prosent av det norske folk mener innvandrere bør ha samme muligheter til arbeid som nordmenn.

NHO mener at asylmottak må lokaliseres der det er muligheter for utdanning og arbeid. Organisasjonen har også anbefalt Kommunal- og regionaldepartementet å opprette en kompetanseenhet for arbeidsgivere, med veiledning til hvordan rekruttere arbeidere med minoritetsbakgrunn, og forhindre diskriminering på arbeidsplassen.