Bok om høyreekstremisme

0Shares

Forfatteren og NRK-medarbeideren Jahn Otto Johansen kommer til høsten med en ny bok om høyreekstremisme og rasisme i Europa. Johansen trekker paralleller mellom de nye antijødiske strømningene i Tyskland og Storbritannia til Norge.

– Krigen mot terrorisme har på mange måter overskygget kampen mot rasismen og fremmedhatet, selv om det nettopp er disse strømningene som representerer den største truslene mot de europeiske statene. Fremmedhat og rasisme er farligere enn terrorismen, understreker Johansen overfor Osloposten.