Fortsatt diskriminering på boligmarkedet

0Shares

– Det er trist å lese om personer som opplever
diskriminering ved leie av bolig, sier kommunal- og regionalminister Magnhild
Meltveit Kleppa.

Økt kompetanse og endrete holdninger blant små og store
utleiere er nødvendig for å avkrefte negative myter om utleie til etniske
minoriteter, hevder NIBR. I tillegg påpeker NIBR behovet for flere og et mer
variert tilbud av utleieboliger. Husholdninger med somalisk og chilensk
opprinnelse er ofte store husholdninger, mens utleietilbudet ofte består av
mindre enheter.

– Dette er problemstillinger vi skal ta tak i, sier Kleppa.
Husbanken skal sammen med andre aktører jobbe med å bryte ned negative myter om
det å leie ut boliger til slike grupper.

– I år legger vi til rette for at det skal bygges 3 000 nye
husbankfinansierte utleieboliger. Dette skal bidra til et mer variert tilbud av
ulike boligtyper og boligstørrelse som passer for flere leiesøkende, også
personer med minoritets bakgrunn,  sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som
også vil bedre informasjonstiltakene om dette.

Her er hele rapporten