Trenger kulturelle forskjeller å være problematiske i møte med barn og unge med minoritetsbakgrunn?

0Shares

Helse og smerte som sosiale og kulturelle prosesser

v/Anne Sigfrid Grønseth. Førsteamanuensis v/Høgskolen i Lillehammer.

Politiets arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn
v/Ingjerd Hansen. Minoritetsrådgiver, Oslo Politidistrikt.

Brukermedvirkning i psykososialt arbeid med barn/unge og familier
v/Velauthapillai Dhayalan. Leder for Ressursgruppen Oppvekstvilkår for
barn og unge, ved Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og
myndighetene (KIM).

Kultursensitivitet i psykososialt arbeid med barn/unge og familier
v/Athar Ali. Grorud BUP/ kultur- og utdanningskomiteen (RV). Leder i Norsk Innvandrerforum.

Over profesjonelle barrierer: En bokanmeldelse
v/Ada I. Engebrigtsen. Forsker ved Norsk senter for oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Fagdagen er gratis, enkel servering.
Påmelding: [email protected] tlf. 22 03 43 62 eller [email protected] tlf. 22 99 04 77 innen 23.mars
Endelig program med tidspunkt for innleggene vil bli ettersendt.

Vet du om flere som kunne være interessert i denne fagdagen? Klikk her !