Incest like vanlig blant innvandrere

0Shares

Benattou mener incest og seksuelle overgrep skjer like ofte i Norge som i andre
land, og like mye blant nordmenn som i de flerkulturelle miljøene. Det er tabu blant nordmenn, og enda mer tabu blant de etniske minoritetene.

Det finnes likevel ingen forskning som dokumenterer utbredelsen
av incest blant etniske minoriteter i Norge. Men forskning viser at
psykiske problemer er mer utbredt blant innvandrere enn blant
befolkningen generelt. Ifølge rapporten “Innvandrernes helse” fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB) antas ni prosent av hele befolkningen og
27 prosent av innvandrerbefolkningen å ha psykiske vansker. Andelen
kvinner med psykiske problemer er også høyere i innvandrergruppen
sammenliknet med befolkningen generelt.

Største og verste tabu 

Vi er opptatt av å spre kunnskap og opplysninger om incest

Støttesenter mot incest, Amina Benattou

– Vi opplever at incest og seksuelle overgrep er mer tabubelagt blant
minoriteter enn i befolkningen generelt. Å snakke høyt om incesterfaring
kan bringe stigma, skam og kan for enkelte være livstruende. Mange
føler det slik at familiens interesser og ære veier tyngst og dermed er
det best å tie om overgrep, forteller Benattou.

Hun
påpeker at gutter i innvandrermiljøene og muslimske jenter som blir
utsatt for incest er de som har det verst. Å bli utsatt for incest for
gutter er tabu uansett hvor en kommer fra,
men det kan være enda vanskeligere for gutter med innvandrerbakgrunn.
Benattou erfarer at ikke-vestlige gutter i mindre grad enn
andre oppsøker hjelp.


For jenter med muslimsk bakgrunn er det ikke aktuelt å melde fra
om slike forhold til politiet, og det er heller ikke snakk om å oppsøke
hjelp. Prisen for å bryte taushet kan være svært høy. Familien
risikerer å tape ansikt hvis overgrep blir kjent, og jenta kan risikere
at ingen vil gifte seg med henne.

Vanskelig for gutter

– I enkelte machokulturer er
det ikke aktuelt å snakke høyt om slike problemer. Man risikerer å bli
stemplet som homofil. Det er heller ikke kultur blant de fleste
ikke-vestlige innvandrere for å oppsøke psykisk hjelp etter incest
eller seksuelle overgrep, forteller Benattou.

Det er ikke bare
religiøse og sosiokulturelle normer som hindrer incestutsatte fra å
oppsøke hjelp, men også mangel på informasjon. Noen kan risikere å
måtte leve med psykosomatiske vansker livet ut.

Oppsøk hjelp

Benattou oppfordrer de utsatte til å kontakte Støttesenter Mot incest som tilbyr hjelp. Senteret har taushetsplikt.


Overgrepene kan vare noen minutter, flere timer, eller flere år. Men
uansett hvor ofte det har skjedd kan ettervirkning for utsatte barn
vare livet ut. Utsatte for incest og seksuelle overgrep fratas sin
fysiske integritet, retten til og makten over egen kropp, sier Benattou.


Vi på Støttesenter mot incest i Oslo er opptatt av å spre kunnskap og
opplysninger om incest og hva det innebærer for å hjelpe utsatte og for
å forebygge incest, sier hun.