Forslag for å fjerne fattigdommen

0Shares

Mandag leverte FO et brev til de politiske partiene på Stortinget for å fjerne fattigdommen.

FOs fem forslag går ut på å heve minstetrygden til 125.000 kroner, å legge alle egenandeler inn under frikort-ordningen, reell barnetrygd til alle, gratis barnehage for dem som tjener under 225.000 kroner og styrking av støtteapparatet.

FO viser til ifølge NRK at Fattig-Norge består av mellom 5 og 10 prosent av befolkningen.