Kommunestøtte til førerkort for flyktninger

0Shares

– Dette er FN- flyktninger med varig bosetningstillatlese. Vi får en del midler av staten, gjennom fem år, som er øremerket integreringstiltak. Det er ikke slik at vi kan dele disse pengene ut til hvem vi vil. Når vi ønsker å legge til rette for en god integrering i en kommune som Åmli må vi ta hensyn til at det er snakk om store avstander, arbeidsplassene ligger forholdsvis spredt og det er umulig å ikke ha bil her, sier ordfører i Åmli kommune, Tellef Olstad.

Flertallet i kommunestyret gikk inn for å gi 30.000 til FN-flyktninger i støtte til sertifikatet som et ledd i Åmlis integreringspolitikk, skriver Arendals Tidende.

– Også når det gjelder det sosiale aspektet er det viktig at flyktningene
bosatt i kommunen får anledning til å bygge bro og vennskap med øvrig
lokalbefolkning. Å sitte inne uten mulighet til å forflytte seg, maner
ikke under en god integreringspolitikk, sier ordføreren.

NorgesPatriotene har anmeldt ordføreren.

– Det er ingen tvil om at Åmli kommunes vedtak er rammet av
rasismeparagrafen da vedtaket diskriminerer ungdommer på bakgrunn av
deres nasjonale og etniske opprinnelse, mener NorgesPatriotene.

SOS Rasisme karakteriserer NorgesPatriotene som nazistiske.