Fare for bruk av ukvalifiserte tolker i UDI

0Shares

Utlendingsdirektoratet har besluttet å flytte intervjuer av asylsøkere fra Afghanistan og Somalia til Trondheim, til tross for at det nesten ikke finnes kvalifiserte tolker på de aktuelle språkene i Trøndelagsfylkene, mener NTF.

I de senere årene har mange menneskers rettssikkerhet og helse blitt
satt i fare på grunn av bruk av ukvalifiserte personer som tolk. Media
har allerede dekket noen av de groveste eksemplene, skriver NTF i brevet til statsråden.

Det vises til eksempler som denne: Kvinne: ”Jeg ønsker prevensjon”, den ukvalifiserte tolken: ”Hun sier at
hun vil steriliseres”. Eller politimann: ”Du er mistenkt, og vil bli
tiltalt”, den ukvalifiserte tolken: ”Du er skyldig, og vil bli
straffet”.

NTF ber i sitt brev til statsråden om
at han sørger for at UDI
unngår å unødig sette asylsøkeres rettssikkerhet og UDIs omdømme på
spill.