Konfliktløsning i nærmiljøet

0Shares

–Folk visse oppfatninger av hvordan ” de andre er”. Vi er hele
tiden omgitt av oppfatninger og myter om andre. For eksempel tror noen at «nordmenn
bare er opptatt av regler», eller a t «alle utenlandske barn er ute til langt
på natt» eller at «”nye nordmenn” tror fellesområdene i borettslaget er
myndighetenes ansvar». Slike oppfatninger kan komme fram gjennom kroppsspråk,
som igjen kan bidra til at bagateller øker konfliktene, sier Jamil Syed til Husbanken. 

Han skal derfor tilby et tretimers seminar for medlemmer av styrene i 11
borettslag i området denne våren. Blant seminardeltakerne vil han rekruttere
kursledere som kan være med på å arrangere kurs beregnet på vanlige beboere. Kurset
«Bo sammen» – skal vare i seks timer og samle beboere fra én oppgang av gangen.

– Vi skal ha to kursledere for hvert kurs, en med og en uten minoritetsbakgrunn,
sier Jamil Syed.

Jamil Syed kom fra Pakistan til Norge i 1973, er utdannet miljøterapeut og
har urdu som andrespråk. Siden 2005 har han blant annet holdt foreldrekurs på
urdu i bydel Alna. Han har også arbeidet i 12 år som konfliktrådsmekler i Oslo
og som elevmekler i sin egen bydel. Han jobber i dag innenfor barnevernet.

Hans erfaringene har kommet til nytte når han sammen med en kollega utarbeidet
en arbeidsbok og en lederveiledning som benyttes i Bo sammen.
Kursene bygger på voksenopplæringsmetodikk der analyse av og
refleksjoner over konkrete situasjoner utføres gjennom rollespill og
gruppediskusjoner. Kursdeltakerne fikk også innføring i Husleieloven. 

– Det er viktig å skape en trygg og god atmosfære der en tør å komme med
både gode og dårlige erfaringer, sier kurslederen.

Under kurset går deltakerne så over til å snakke om hvordan man vil ha
det der man bor og hvorfor det er nødvendig med husregler.

En del av kurset går ut på å håndtere konflikter. Konflikthåndtering er en
sentral del av kurset.

– Det er de som eier konflikten som sitter med løsningen, understreker han.
– Svært mange konflikter forebygges ved at vi prater sammen!

På sikt ønsker Syed også å opprette et lokalt senter for konfliktløsning i
nærmiljøet, som kan gi råd og veiledning og mekle i lokale konflikter.
Foreløpig er råd i konflikthåndtering et tilbud som gis ved
frivillighetssentralen og nærmiljøsenteret, og i løpet av våren skal Syed kurse
lokale meklere. Utviklingen av pionerprosjektet støttes av Konfliktrådet i
Oslo og Akershus.

I april skal det første kurset for 12 – 15 kursledere gå av stabelen, med
deltakere rekruttert fra borettslagstyrene. Til nå har Jamil Syed hatt ett
slikt styreseminar. Tilbakemeldingene er gode og han håper at næringslivet vil
støtte opp under denne prosessen med å tilrettelegge kursdagene for
beboerne, kanskje med å bidra med premier. Bydelen selv står for lokaler,
hjelp med barnepass under kurset og servering.