– Gratis å ansette flyktninger

0Shares

Det betyr i praksis at det vil bli inntil 14 prosent billigere å ansette en bilmekaniker med flyktningbakgrunn enn en norsk.

Partiet
vil med programforslaget gjøre det lettere for flyktninger å komme inn
i arbeidslivet, forteller nyvalgt nestleder i partiet, Trygve Slagsvold
Vedum.

– Det å snakke om integreringspolitikk er vi altfor
dårlige på i Norge. Det er en av vår tids aller største utfordringer,
men blir druknet i bråket som innvandringspolitikken fører med seg,
sier han til ABC Nyheter på landsmøtet i Ålesund.

Samtidig med at partiet vil gjøre det gratis for arbeidsgivere å
ansette flyktninger de første fem årene, stiller partiet også krav til
både norskferdigheter og troskap til landet.

– Vi vil gjøre det
obligatorisk med statsborgertest for visse aldersgrupper. Språk er det
viktigste for en vellykket integrering, og det å stille klare krav til
norskkunnskaper er viktig, fortsetter han.

Andre forslag innenfor dette feltet går på obligatorisk språktesting av
fireåringer, og gratis kjernetid i barnehager i områder med stor
minioritetsandel.