Ikke enig i at muslimer blir forfulgt

0Shares
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Han er skremt over utviklingen i integreringsdebatten.

–Vi er ved et tidsskille. Debatten om snikislamisering overgår det meste jeg har hørt gjennom de 26 årene jeg har vært politiker. En forfølgelse av muslimer er i gang, og et hat mot islam, sa Mahmood.

– Vi er vår tids jøder, stigmatiserte, generaliserte og fremstilt som en trussel mot samfunnet. Fremstilt som usiviliserte mennesker som lever et dobbeltliv – ordentlig utad, men innad fundamentalister som undertrykker og bruker vold mot kvinner, sa han.

Uenig Muslimer som flyktet fra forfølgelse i hjemlandet, er ikke enig i Khalid Mahmood (Ap) sine påstander om at muslimer forfølges i Norge.

Lily Bandehy sier til Aftenposten at hun reagerer sterkt på Mahmoods uttalelser – Jeg er selv muslim og ble forfulgt av myndighetene i Iran, men her føler jeg meg fri, sier hun.

I likhet med Lily Bandehy, reager Shakil Rehman og Sylo Taraku sterkt på Mahmoods utspill om at retorikken i integreringsdebatten fører til forfølgelse av muslimer.

Rehman som selv er medlem av Ap sier at tre-fire religionskritiske artikler og en hijab-brenning ikke er forfølgelse av muslimer, det er derimot en moderniseringsprosess. Kritikk er ikke hets, men helt nødvendig progresjon, mener han.

De tre mener Mahmood krisemaksimerer uten grunn og at han er en av de konservative kreftene som ikke tåler at det stilles kritiske spørsmål knyttet til muslimske tradisjoner, og at han beskriver en virkelighet som ikke finnes.

Taraku som seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), sier Mahmood gjør muslimer en bjørnetjeneste ved å fremstille dem som ofre særlig med så sterke ord som forfølgelse. – Det er en drøy påstand. Jeg føler meg ikke forfulgt, sier han.

Forsker positiv til debatten
Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun mener en åpen debatt er viktig og at det fører til en demokratiseringsprosess.

– Jeg tilhører dem som mener at utviklingen på mange måter er et håndslag til demokratiet. Det er alltid noen som skjærer ut, men oppvisningen av engasjement og deltagelse fra store, og nye deler av Mangfoldsnorge, innebærer en vitalisering og synliggjøring av motsetninger som likevel er der, og som trenger å luftes og prøves gjennom åpent ordskifte. Ikke minst er det kommet til syne skarpe motsetninger innen den muslimske befolkningen, noe som trolig betyr mer for å bygge ned stereotypier enn all verdens støtteerklæringer fra majoritetsvenner, skriver hun i et innlegg i Morgenbladet.

– Det som fremstår som nytt og løfterikt i kjølvannet av «islamiseringsdebatten», er alle de offensive muslimske demokratiforsvarerne som har deltatt, mange med personlig risiko involvert. Ordskiftet har i seg selv vært en oppvisning i deltagelse – og integrasjon, skriver hun videre.