Veien til høyere utdanning

0Shares

Arrangør:  Sister2Sister, S2S jobber for at Afrikanske kvinner i Norge utnytter de gode mulighetene de har for å sikre seg og barna sine en god fremtid, og at jenter med Afrikansk opprinnelse tar høyere utdanning.

Formål: Informere fremtidige studenter og foreldre om muligheter for høyere utdanning i Norge og hvordan det er å studere på HiO, UiO, BI, NTNU osv

Temaer;

Norges Utdanningssystem, krav og opptakk til høyere utdanning.

Finansiering av din utdanning både i Norge og i Utlandet(Lånekassa)

Jobb muligheter etter fullført utdanning.

Studiet oppbygning dvs Emner, Deltid, Heltid og Nett basert     

Omgjøring av vitnemålet fra hjemlandet til det Norske system.

Studie Kompetanse ved retning Allmennfag, Helsefag, Yrkesfag osv.

Hjelp under utdanning, F.eks. Mentor, barnehageplass osv.

Spørsmål og svar.

For mer info om seminaret og påmelding, send en e-post til [email protected] eller Ring/send en sms til Robert Ochieng 988 188 18 eller Melita Halvorsen 994 94 303.

S2S oppfordrer alle afrikanske foreldre og unger kvinner til å melde seg.