– Kvinnebevegelsen har sviktet innvandrerkvinnene

Fire ledende kvinner i migrasjonsfeltet, noen av den med minoritetsbakgrunn, uttrykte sine tanker om innsatsen til kvinnebevegelsen i Norge og deres bidrag til integrering av innvandrerkvinner i norske samfunnet.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene? Det var leder av Drammens Kvinnesaksforening og
kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim som tok initiativ til debatten der dette spørsmålet ble diskutert.

Ana Maria
Silva-Harper mente i følge Liernett at kvinnebevegelsen har glemt innvandrerkvinnene. -Kvinnesaken kan oppleves som en bulldoser som kjører på, skremmende og uttrygg.
Det må en nyansering til, en stopp for å se oss tilbake om vi har glemt noen, sa hun.

– Hvorfor er det for
noen vanskelig å forstå at hun finner det sårende når norske kvinner
gir uttrykk for at innvandrerkvinner reverserer likestilling med å ikke
sende barna sine til barnehagen tidligere? Må vi ikke være ydmyke
overfor det uttalte ønsket om at ”vi vil nødvendigvis ikke dit dere er”?
undret hun.

Lola Awoyemi leder for Afrikansk Kvinneforening mener
at det som kvinnebevegelsen har oppnådd gjennom kvinnekampen, har gjort det
enklere for kvinner med innvandrerbakgrunn å finne seg til rette i
Norge, og kjempe for sine rettigheter.

Awoyemi mente innvandrerkvinner
savner engasjement fra etnisk norske kvinner angående enkelte saker,
som f.eks. prostitusjon, omkjæring og tvangsekteskap.

Aisha Ahmed, leder for Pakistansk Kvinneutvalg, satte
søkelys på det er et klart flertall minoritetskvinner på
krisesentrene. Hun mente årsaken til manglende engasjement fra norsk kvinn
ebevegelse var frykten for å være politisk ukorrekt.

Lærer og forfatterinne Unni
Helland svarte «ja» på spørsmål om kvinnebevegelsen har sviktet innvandrerkvinnene
og sa at kvinnebevegelse har vært redd for å befatte seg med de vanskeligste
temaene – kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og ukulturen har blitt kalt
kultur.