Colosseum kino kan bli moské

0Shares

En saudi-arabisk sjeik, som kilder sier er involvert i oljevirksomhet, har lagt inn bud på Colosseum kino for å gjøre den til Norges største moské. Etter det Utrop erfarer er det krefter i Norge som har bedt sjeiken om finansiering, og budet som han har lagt inn er så høyt at Oslo kommune vurderer å selge. Et norsk arkitektfirma har allerede tegnet utkast til moské og står klar til disposisjon hvis kommunen godkjenner sjeikens planer.

Vi har prøvd å komme med kommunens ulike instanser, blant annet plan- og bygningsetaten, uten at noen fra kommunalt hold har ønsket å uttale seg om saken.

Ikke rør kinoen
Lokalpolitiker i Oslo FrP, Mezhyar Keshvari, sier seg i prinsipp negativ til sjeikens bud og andre videre planer om stormoské. Han begrunner moskéavslaget med et ønske om å beholde kinoen slik den er i dag.

– Colosseum er et av Oslos og Norges mest kjente landemerker. Vi har ingen andre kinoer her i landet med lignende publikumskapasitet, sier han.

Keshvari ønsker også å presisere at et eventuelt avslag ikke handler om det er et islamsk bønnehus eller ikke.

– Vi i FrPs bystyregruppe hadde vært imot å selge selv om budet som du snakker om hadde vært til å bygge ut en kirke.

Vil stemme mot
– Kunne kanskje Eldorado, som har litt mindre kapasitet, vært et godt alternativ?

– Nei, jeg tror den vil ligge for sentralt. Ellers vil ikke vår bystyregruppe motsette seg at noen kommer med et bud på et lokale som har en annen beliggenhet. Men som sagt, så lenge det er snakk om et sted som har landemerkepotensiale og har såpass stor lokalhistorisk og kulturell betydning så bør ikke kommunen selge.

– Hvis kommunen går inn for dette og aksepterer budet fra saudi-araberen, hvordan vil dere reagere?

Vi kommer til å stemme imot, så klart.