Ekstrem svangerskapskvalme uavhengig av inngifte

0Shares

Mer enn dobbelt så mange kvinner fra land som Sri Lanka, India, store deler av Afrika, Pakistan og Tyrkia rammes av ekstrem svangerskapskvalme – hyperemesis gravidarum (HG) – sammenlignet med kvinner som er født i Norge. Utrop omtalte saken tidligere i år.

– I disse landene er inngifte relativt hyppig. Man har derfor spekulert på om nært slektskap mellom foreldrene kan påvirke risikoen for HG, uten at noen tidligere har sett nærmere på om dette faktiske stemmer, sier forsker Andrej Grjibovski ved Folkehelseinstituttet.

Ved hjelp av data fra Folkehelseinstituttets medisinske
fødselsregister for perioden 1967 til 1995, studerte han sammenhengen
mellom inngifte og risikoen for HG i samarbeid med kollegaene Åse
Vikanes, Camilla Stoltenberg og Per Magnus. Totalt sammenlignet han
graviditeter fra 798 311 norske, 3 927 pakistanske og 1 997 tyrkiske
kvinner.

  • 47 % av de pakistanske og 22 % av de tyskiske kvinnene var i slekt med barnefaren.
  • 0,8 % av de norske kvinnene var i slekt med barnefaren.
  • Å
    få barn med et søskenbarn er vanligere blant pakistanske (37 %) enn
    blant tyrkiske kvinner (14,2 %). Kun 0,1 % av de norske kvinnene hadde
    fått barn med en så nær slektning.
  • Mer enn dobbelt så mange pakistanske (2,2 %) og tyrkiske (1,9 %) kvinner hadde HG, sammenlignet med norske kvinner (0,9 %). 

– Vi vet ikke hvorfor langt flere ikke-vestlige kvinner rammes av HG.
Tidligere studier har antydet noen sammenhenger. Et eksempel er smitte
av Helicobacter pylori, en bakterie som kan føre til magesår, og som er
langt hyppigere blant ikke vestlige. Noen studier har funnet at denne
bakterien øker risikoen for å få HG, men det trengs mer forskning for å
kunne si noe sikkert om en sammenheng, sier forskerne.