-Norskkunnskap er nøkkelen til integrering

0Shares

I Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og asylsøkere vil kommunene fra kommende høst tilby et kvalifiseringsprogram med en introduksjonsstønad.

Hun skriver: “Målet med programmet er å gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forbrede den enkelte til arbeidslivet. Programmet skal være individuelt tilpasset og være et heldags program som strekker seg over 1-2 år. Siktemålet er at den enkelte så fort som mulig skal bli selvhjulpen.”