Advarer mot snik-generalisering

0Shares

Støre, som er stortingskandidat i Oslo, byen som enkelte i Frp hevder
vil være ikke-norsk dominert i løpet av noen tiår, vil ha kamp om
virkelighetsbeskrivelsen som serveres.

– Mange av sakene som Fremskrittspartiet peker eller har pekt på, er viktige saker og reelle utfordringer, sier han.

– Men feilen, er at de får det som gjelder noen få enkelte
til å høres ut som det gjelder alle. Det er det jeg mener med
snik-generalisering.
Det resulterer bare i grobunn for frykt og mistro.

Støre trekker frem det som har vært kjernemottoet i Arbeiderpartiet
siden Gerhardsen lanserte det som slagord for det norske samfunnet,
gjør din plikt og krev din rett.

– Alle, uansett bakgrunn, har rettigheter og plikter. Blant annet må
alle ha plikt til å lære det norske språket. Men det stadige kravet om
at alle skal følge norsk lov, blir en klisje hvis folk holdes nede, sier han til NRk.