Må vi bare ha én ide om integrering for at integrering skal lykkes?

0Shares

*Sosialistisk Verdenskafé.*

Møtested for politikk, kultur og samtale
for folk fra hele verden,
hvor ingen er majoritet

*Lørdag 26 kl. 15.00 til 18.00 *
Dattera til Hagen, Grønland 10, 0188 Oslo

NB! Sosialistisk verdenskafeen arrangeres i 2de etasje, men man kan kjøpe
mat/drikke i 1ste etasje og ta med opp!

Må vi bare ha én ide om
integrering for at integrering skal lykkes?

*Hvordan finne en riktig balanse mellom forskjell/mangfold og det å ha noe
felles i et samfunn?
*Hva er de viktige hindringene for integrering?
*Hva må de ulike partene gjøre i dette forholdet?

INNLEDERE:

Sükrü Bilgiç, forfatter av boka: “Integrering. Fra teori til praksis”

Gulay Kutal, leder i Etnisk Likestilling Utvalg i SV

Sasha Al-Halabi, Sosialistisk Ungdom

Athar Ali, Norsk Innvandrerforum

Arrangør: Sosialistisk Verdenskafé,
Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling