SAS har 15 flerkulturelle piloter av 800

Innvandrergutter vil bli flygere

Pirba Kugathasan (25) utdanner seg til å bli pilot. Helt siden han var liten gutt har han drømt om å fly passasjerfly. Mange innvandrergutter drømmer om det samme. Flere av studentene ved Luftfartsskolen er innvandrere.

Pirba Kugathasan var fire år gammel da han reiste med fly for første gang.

– Jeg husker jeg så ut av flyvinduet. Alt nede på bakken var så lite. Opplevelsen gjorde at jeg fikk lyst til å bli pilot. Det virker som et kult yrke, sier Pirba, som er tamil.

Har jobb

Noen av spillene er så like virkeligheten at de har blitt stoppet, fordi man var redd for at terrorister skulle bruke dem.

Det koster mange penger å bli pilot. Derfor er Pirba glad han har en utdannelse fra universitetet. Utdannelsen har gitt ham jobb i et datafirma. Der jobber han ved siden av å studere til å bli pilot. Det koster 500.000 kroner å bli pilot.

Pirba håper han er ferdig utdannet yrkesflyger om to og et halvt år.

Pirba Kugathasan skal bli flyver. Han har nettopp begynt å ta flytimer på småfly. Drømmen er en dag å fly passasjerfly. FOTO: Henrik Kreilisheim
Trening: Pirba Kugathasan skal bli flyver. Han har nettopp begynt å ta flytimer på småfly. Drømmen er en dag å fly passasjerfly. Foto: Henrik Kreilisheim

Får telefoner

I begynnelsen av utdanningen studerer alle studentene på egen hånd via internett. Pirba begynner på Luftfartsskolen i Oslo til høsten.

25-åringen kjenner ingen andre innvandrere som skal bli yrkesflygere. Men han kjenner en tamil som har jobbet som pilot i Norge. Etter at han begynte å studere til å bli pilot har han fått telefoner fra andre tamiler som lurer på hvordan utdannelsen er.

Ikke uvanlig

Luftfartsskolen vet ikke hvor mange av studentene som har innvandrerbakgrunn.

Men selv om de fleste studentene er norske, er det ikke uvanlig med innvandrere.

– Vi har relativt jevnt fordelt med innvandrere. Men de er ikke i flertall, sier markedsansvarlig ved Luftfartsskolen, Terje Sande.

Må til lege

For å kunne bli pilot må man gjennomgå en legesjekk og ikke vært straffet for noe av politiet.

– Vi har en god del studenter med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge. Men vi har ikke mange som kom til Norge som asylsøkere, sier Terje Sande.

Foreldre er med

Foreldrene betaler ofte for deler av utdannelsen til barn som skal bli flygere.

Derfor er foreldrene også innimellom med på informasjonsmøter på skolen. Terje Sande forteller at han har hatt møter med elever hvor foreldrene ikke har kunnet snakke norsk.

– Det er dyrt å ta flygerutdannelse. Vi anbefaler folk å jobbe ved siden av, sier Sande.

Alle yrker

Det finnes også flerkulturelle jenter som utdanner seg til å bli pilot, men de er ikke mange. Det er heller ikke mange norske jenter ved Luftfartsskolen.

Pirba Kugathasan synes det er positivt at mange med innvandrerbakgrunn ønsker å bli piloter.

– Det er bra at innvandrere finnes i alle yrker, og at de ikke bare blir ingeniører og leger, sier han.

Første flytime

Pirba har nettopp hatt sin første flytime. Tidligere har han trent på å fly ved hjelp av pc-spill.

– Noen av spillene er så like virkeligheten at de har blitt stoppet, fordi man var redd for at terrorister skulle bruke dem til å lære seg å fly, forteller Kugathasan.

Om noen år er han kanskje flykaptein. Pirba ønsker å fly både korte og lange turer. Han håper at han kan bo i Norge.

Ansetter ikke

SAS ansetter for tiden verken piloter eller kabinpersonale. Ifølge seniorrådgiver Knut Løvstuhagen i SAS må flyselskapet i stedet si opp ansatte, fordi folk reiser mindre med fly. I SAS jobber det 800 piloter. Bare 15 av pilotene er flerkulturelle. Det jobber flere flerkulturelle i kabinen. Rundt 200 av til sammen 1.700 kabinansatte har innvandrerbakgrunn.