Mangfold på flytoget

Ved å bruke bilder av mennesker med ulik hudfarge i både stillingsutlysning og markedsføring ønsker Flytoget å signalisere både hvem som kan jobbe hos dem og hvem de jobber for.

5,5 prosent av de ansatte hos
Flytoget har etnisk bakgrunn. Sånn
er det imidlertid ikke blitt fordi de spesifikt blir oppfordret til å
søke. Hos Flytoget blir ingen spesielt oppfordret til å
søke. Bedriften har valgt en annen metode og har god erfaring
med den,
i følge Intergrerings-
og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– I stillingsannonsering og i
markedsføring bruker vi bilder av mennesker. Vi mener
dette gir en viktig signaleffekt, sier HR-direktør Kari
Skybak.

Menneskene på bildene viser smilende, uniformert
servicepersonell, noen mørke i huden,
andre lyse. De gjenspeiler mangfoldet både blant ansatte og
reisende.

Skybak påpeker at selv om det å ha en annen
bakgrunn er en kvalifikasjon i seg selv, er det ikke nok for å
få jobb i Flytoget. Rekrutteringen gjøres ut fra
en helhetlig vurdering av personlighet og kompetanse.

– Vi regner
med at de gode kandidatene søker uansett bakgrunn, og vi er
opptatt at alle skal få en like seriøs og god behandling
av søknaden, sier hun.