Økning i overganger til norsk statsborgerskap

0Shares

3000 bosniere ble norske statsborgere, og utgjør den største gruppen av i alt 10 800 overganger til norsk statsborgerskap i fjor.

Både i 2000 og 2001 har det vært en økning i innvilgede norske statsborgerskap. Økningen har sammenheng med at mange bosniere har i løpet av de siste to årene oppnådd sju års botid, og kan derfor søke om norsk statsborgerskap.

Omtrent halvparten av innvilgede statsborgerskap i 2001 gikk til europeere, grunnet høy overgang blant øst-europeere. Fra midten av 1980-tallet og fram til 2000 utgjorde mennesker med tidligere statsborgerskap fra Asia flest overganger.

Siden 1977 har det vært til sammen 138 300 overganger til norsk statsborgerskap. 83 prosent av tildelingene gjaldt tidligere ikke-vestlige statsborgere, det vil si personer med tidligere statsborgerskap fra Øst-Europa, Afrika, Asia, Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika. Nærmere 8 prosent av tildelingene er gitt til personer med tidligere statsborgerskap fra Norden, mens 6 prosent er blitt tildelt vesteuropeere ellers.