Familia: Utfordringer i et flerkulturelt Norge

0Shares

Nye utfordringer i det flerkulturelle Norge er hovedtema i denne utgaven. I en rekke artikler, intervju og reportasjer tar “Familia” opp tema som ekteskap på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skillelinjer og debatten blant kvinner fra muslimske miljøer om tradisjoner, lydighet og ekteskap.

I tillegg kaster professor Knut Kjeldstadli i sin kronikk et blikk på historiske erfaringer med innvandring til Norge og paralleller til dagens innvandringsdebatt – og på noen forutsetninger for vellykket integrering.

BFD: (PDF-fil) Les “Familia”