En halv million innvandrere i Norge

0Shares

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre passerte i
løpet av 2008 en halv million. Disse to gruppene teller til sammen
508 200 personer, og utgjør 10,6 prosent av befolkningen i Norge. Av
disse har 422 600 innvandret fra utlandet, mens 85 600 er født i Norge
med innvandrerforeldre. I tillegg bor det 230 000 personer i Norge som
har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder. Godt over halvparten av
disse har en utenlandsfødt forelder fra Sverige, Danmark, Tyskland,
Storbritannia eller USA.

Polakkene er den desidert største gruppen
Per 1. januar 2009 var det registrert 44 500 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen. Hele 95 prosent i denne gruppen har selv innvandret til Norge, og bare 2 000 personer er norskfødte barn av to polske innvandrere. Den nest største gruppen (30 200) er personer med bakgrunn fra Pakistan. Hele 45 prosent av disse har Norge som sitt fødeland. Andre store grupper innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er svensker (28 700), irakere (24 500), somaliere (23 600) og tyskere (20 900).

Mange unge voksne
Sammenliknet med befolkningen som helhet, er det relativt mange unge voksne blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ved inngangen til 2009 var 41 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-39 år. Den tilsvarende andelen av hele befolkningen var 27 prosent.

Ulikhetene er enda større når man sammenlikner norskfødte med innvandrerforeldre med de som selv har innvandret. Ved inngangen til 2009 var 38 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre fem år eller yngre, og hele 75 prosent var 15 år eller yngre. De tilsvarende tallene for innvandrere var 2 og 9 prosent.

Mange bor i og nær Oslo
Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo -– både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 152 100 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 26 prosent. Høye andeler har også Drammen (20 prosent), Lørenskog (18 prosent) og Skedsmo (17 prosent).

30 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo. Deretter følger Bergen (5 prosent) og Stavanger (4 prosent). Kun 5 prosent bor i Nord-Norge.

I de kommunene med flest innvandrere er det flest fra Polen i Bergen, Stavanger, Trondheim og Bærum. I Oslo er det flest fra Pakistan og i Drammen er de fra Tyrkia den største gruppen.