Vil gi amnesti til papirløse flyktninger

0Shares

Usikre tall anslår at fra 5 000 til 18 000 mennesker oppholder seg
ulovlig i Norge.

– Det handler om å fjerne noe av grunnlaget for den svarte økonomien,
og det handler om å stoppe sosial dumping. Papirløse flyktninger er en
underklasse i arbeidslivet. Vi mener dette må løses ved å gi dem
skikkelige rettigheter og la dem betale skatt og delta i det norske
samfunnet. Vi snakker om mange mennesker som har bodd og jobbet her i
årevis, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

– Et flertall på Stortinget støtter en lov som gir rett til å hjelpe
papirløse flyktninger. Miljøpartiet De Grønne mener Stortinget skal ta
skrittet fullt ut og la dem betale skatt også, legger han til.

Tidligere har europeiske land som Spania, Italia og Frankrike gitt
amnesti til spesielle grupper med ulovlig opphold. Miljøpartiet De Grønne ber Regjeringen vurdere forslaget.

USAs president Barack Obama ser etter en måte å gjøre illegale
innvandrere til legale, mens den britiske kampanjen ”Strangers into
Citizens” har fått tilslutning fra bystyrene i Oxford og London, samt
fra London-ordfører Boris Johnson.

En fersk rapport International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD) har utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen fastslår at i
perioden 1996-2008 deltok 5,5 millioner mennesker i
regulariseringsprogrammer for endring fra illegal til legal status i
EU-landene.

Studien fremholder at den overordnede effekten av
programmene har vært positiv, med små, men permanente reduksjoner i
illegalt opphold og arbeid. Det er ikke støtte for en påstand om
programmene øker den illegale innvandringen som sådan, ifølge
ICMPD-rapporten.