8500 innvandrere og deres barn nektes norsk pass

0Shares

Siden 2000 har Utlendingsdirektoratet gitt opphold til om lag 18.000
asylsøkere med såkalt «sannsynliggjort» identitet, skriver Aftenposten.

Det betyr at myndighetene ikke er helt sikre på identiteten, men at UDI mener
det er mer enn femti prosent sannsynlig at de har oppgitt riktig navn. De
fleste kommer fra Afghanistan, Somalia og Irak, der det er umulig å få sikre
dokumentasjonspapirer. Over 96,5 prosent har ikke pass når de søker asyl.

Nå søker de om norsk statsborgerskap, men mange får blankt avslag. 3.400 barn,
de fleste født eller oppvokst i Norge, har også fått nei til norsk pass.
Antallet vil øke kraftig som følge av den store asyltilstrømningen de siste
årene.

Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritiske til reglene som gjør at
barna blir nektet pass når foreldrene har jukset eller gitt feil
opplysninger.

Men både Politiets utlendingsenhet og PST mener det er uholdbart å lempe på
kravene for å få norsk pass. Tvert imot ønsker man økt innsats for å
oppklare feil identitet blant asylsøkere.