Få innvandrere på LO kongressen

0Shares

Rita Lekang forteller at LO jobber aktivt med å rekruttere medlemmer, og at LO har hatt medlemsvekst i forhold til både innvandrere som følge av at flere polske har meldt seg inn i LO.

– Vi ønsker at innvandrere skal vite at LO står bak dem. Innvandrere er en ressurs for LO. Mange etniske minoriteter jobber i serviceyrker og trenger fagbevegelsen. Vi må jobbe for å få dem til å bli medlemmer i fagbevegelsen, sier Lekang til Radio Riks.

Ønsker ikke asylsøkere på anbud

– Norge må føre en human asyl- og flyktningpolitikk. Trygge og gode asylmottak er en forutsetning som må inn i handlingsprogrammet, sa Fagforbundet Vest-Agders Roy Gyberg.

– Vi trenger mottak som gir trygge og gode bo- og omsorgsforhold. I dag er det slik at flere mottak drives av kommersielle foretak etter anbud. Dette betyr at asylsøkere settes ut på anbud, og det sier vi et tydelig “nei takk!” til.  Å ha profitt som motiv passer dårlig sammen med målsettinga om å gi folk i en vanskelig situasjon bolig og omsorg.

Gyberg mener LOs klare har blikk på dette området for å understreke LOs solidaritet med forfulgte som har kommet til landet.

Særlig beskyttelsesbehov
– Kvinner og barn er i en særstilling fordi de er særlig utsatt for vold som krigsstragei, har et svakere grunnlag for opphold og fordi de også er utsatt for overgrep i mottakene, sa leder i Fagforbundet Vest-Agder, Roy Gyberg til bladet Fagforbundet.