Få deltar på statsborgerseremonier

0Shares

Rapporten ”Jeg følte det var min dag” – Om deltakere og deltakelse i
statsborgerseremonier 2006-2008, er utgitt av Fafo på oppdrag fra IMDi.
Rapporten undersøker hvem som deltar og foreslår tiltak for å øke
deltakelsen på statsborgerseremoni.

Begrunnelsene for å ikke delta handler om at folk ikke har fått
invitasjon, om at tidspunktet ikke passer, at de har for mye å gjøre,
eller at de ganske enkelt ikke ser poenget. Det er liten ideologisk
eller politisk begrunnet motstand å spore i datamaterialet.

– Viktige tiltak for å øke deltakelsen på statsborgerseremonien vil for
det første være å styrke informasjonsarbeidet. IMDi bør innta en mer
aktiv rolle i dette gjennom å tilrettelegge for mer innbydende og
tilgjengelig informasjon. Fylkesmennene bør søke samarbeid med andre
aktører i informasjonsarbeidet. For eksempel er voksenopplæringens
kompetanse om og kontaktflate i målgruppen en ressurs som knapt er
utnyttet i dag, sier Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

I dag får nye statsborgere i prinsippet én sjanse til å delta på
statsborgerseremoni. Mange oppgir at de godt kunne tenke seg å delta,
men at tidspunktet ikke passer.

Forskeren mener at ved å gi flere sjanser til å delta, kan
deltakelsen øke. Et bedre system for oppfølging av invitasjoner som
kommer i retur, vil også kunne øke deltakelsen.