Politiets utlendingsenhet nedlatende ovenfor asylsøkere

0Shares

Bladet Politiforum avslører at Politiets
utlendingsenhet (PU), har benyttet seg av vikarbyrået Adecco når de skal
ansette folk til å gjøre politifaglige oppgaver.

Ifølge hovedtillitsvalgt Odd Asbjørn Johansen ved PU
er vikarene fra Adecco personer som ikke har gjennomgått sikkerhetsopplæring,
straffeprosessloven, straffeloven, lover, instrukser som gjelder for politiet og
ansatte i politiet og bruk av tolk. Vikarene blir satt til å utføre
fingeravtrykk, fotografering og asyl­registrering, men ikke intervju.

– Disse vikarene utfører registrering av asylsøkere på lik
linje med politiutdannede med unntak av ransaking. Politiet mister fullstendig
kontrollen på hvem som blir avhørt og hvem som blir registrert. Dessuten er det
mange som setter spørsmålstegn ved den faglige kvaliteten på det arbeidet som
blir gjort, sier tillitsvalgt og lokallagsleder ved Politiets utlendingsenhet,
Odd Asbjørn Johansen
og legger til.

Sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum, avkrefter
at bruken av Adecco har ført til dårligere kvalitet på arbeidet PU utfører.