Innvandrerne aller fattigst

0Shares

– De har problemer på arbeidsmarkedet på grunn av
manglende utdannelse og språkkunnskaper. Det gir lav inntekt. I
tillegg har de gjennomgående flere barn enn andre. Det gjør
at inntekten pr. familiemedlem blir lav. De rammes i tillegg særskilt
av underreguleringen av barnetrygden, sier forskningsdirektør
Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå til Aftenposten.

Han har ledet et offentlig utvalg som nettopp har lagt frem
rapport om fordelingen av inntekt i Norge.

– Andelen med vedvarende lavinntekt har vært svært
stabil over tid, men sammensetningen av gruppen har endret seg mye.
Alderspensjonistene er på vei ut, mens den store innvandringen
har gitt nye grupper med lav inntekt, sier Cappelen.

Ikke-vestlige innvandrere eller norskfødte barn av disse
utgjorde 12 prosent av totalen med vedvarende lav inntekt i årene
1996-1998 , mens den i årene 2005-2007 var 23 prosent.

Ti prosent av Norges befolkning er fattige, like stor andel som
var fattige i 1990.